img

Apostolate

ST. SABINA, LAGOS.

Apostolate Type: Hospital
Contact(s): 081 464 85147